Göbek Fıtıkları ve Kesi Fıtıkları Neden Nüks Eder?

Karın duvarımızda doğumsal veya edinsel zayıf noktaların "içerden gelen basınçla" yırtılması sonucu, karın duvarı fıtıkları oluşur. Fıtık oluşumunda, karın içi basıncı her zaman içerden dışarıya doğru etki eder. Günlük yaşamımızda öksürmekle, spor yaparken, ağır kaldırırken, merdiven çıkarken veya ıkınma esnasında meydan gelen bütün güç ve zorlanma daima içerden dışarıya doğrudur ve fıtık oluşumuna yardım eder.

Fıtık ameliyatında onarım prensiplerini 3 maddede toparlayabiliriz: Doğru yama seçimi, yamanın doğru katmana yerleştirilmesi ve yamanın uygun malzeme veya malzemeler ile tespit edilmesi. Bu üç prensipten birisinde yapılan hata kısa zamanda fıtık nüksü olacaktır.

 

DOĞRU YAMA SEÇİMİ

Fıtık ameliyatı için farklı şekillerde ve boytlarda üretilmiş yamalar vardır. Kullanım amacı ve konacağı katmana göre de basit veya kompozit yapıda değişik malzeme veya malzemelerden mamül olabilir. Hastanın muayenesi sonrası gerekirse tomografi ile fıtık veya fıtık delikleri hakkında elde edilen bilgiler ışığında kullanılacak yama tespit edilir. Yama fıtık alanından 5 cm daha büyük olmalıdır. Örneğin 5X10 cm boyutlarında bir fıtık alanı için en az 15X20 yama seçilmesi gerekir.

Seçilen yamanın hem yapısı hem de en-boy şeklinde boyutları fıtık ameliyatının başarısı için çok önemlidir.

 

onlay-sublay-inlay2

 

YAMANIN DOĞRU KATMANA YERLEŞTİRİLMESİ

Karın duvarı, en dışta cilt ve en içte periton (karın zarı) olmak üzere yağlı doku, adaleler, adalelerin kılıfları gibi değişik katmanlardan meydana gelmiştir. Yamanın doğru katmana konmaması durumunda hem dayanıklılığı azalacaktır hem de vücutla reaksiyona girip enfeksiyon veya red reaksiyonuna yol açacaktır. Genel prensip yamanın mümkün olan en iç katmana ve yağlı dokulardan uzak yerleştirilmesidir. Kapalı fıtık ameliyatları bu anlamda daha avantajlı ve başarılıdır.

 

Yamanın uygun malzeme ile tutturulması

Fıtık ameliyatında kullanılan yamaları yerinden kaymaması için veya dayanıklılığını arttırmak için çoğunlukla çevre dokulara fikse etmek gerekir. Bu amaçla kullanılan malzemeler çok çeşitlidir: titanyum vidalar, eriyen vidalar, sıvı yapıştırıcılar, dikiş malzemeleri, kendiliğinden yapışan yamalar vs. Fıtık ameliyatının başarısı için yamanın uygun seçimi kadar yamayı dokulara tutturduğumuz malzemenin de doğru seçimi çok önemlidir.

 

Göbek fıtıkları ve kesi yeri fıtıkları neden nüks eder?

Hekim önceden hastayı iyi değerlendirip kullanacağı yamayı "cins ve ölçü olarak" belirlemeli ve o yamayı önceden sipariş edip ameliyat gününe kadar hazır etmelidir. Ameliyathanede o an hazır bulunan standart yamalardan birisini seçip kullanmak her zaman iyi sonuç vermeyebilir. En sık gördüğümüz hata yamanın küçük seçilmesidir.

İkinci sıklıkla karşılaştığımız hata fıtık ameliyatında yamanın üst katmanlara yerleştirilmesidir. Adalelerin üstüne yerleştirilip tespit edilen bir yama içerden gelen sürekli basınç ile kısa zamanda valf gibi açılır.

Fıtık ameliyatından sonra hekiminizden mutlaka ameliyat raporu isteyin

  • Raporda kullanılan yamanın marka model ve boyutlarını içeren etiket yapıştırılmış mı ? Yama hangi katmana konmuş ve ne ile tespit edilmiş çok önemlidir.
  • Fıtıkların oluş mekanizması fizik prensiplerine uygundur dolayısıyla onarım prensipleri de vektörel fizik bilgisi gerektirir.

    Fıtık sorununuz için özellikle fıtık cerrahisi ile ilgilenen hekimleri tercih etmelisiniz.


 


Kesi Yeri Fıtığı