Kesi Yeri Fıtığı Tedavisi

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 

Diğer karın duvarı fıtıkları gibi, kesi yeri fıtıklarının da tek çözümü ameliyattır. Tüm kesi yeri fıtıklarının yama ile onarılması gerekir. Yama fıtığın olduğu yere 2 yolla yerleştirilir: açık yöntem ve kapalı yöntem ile.

Kesi yeri fıtıkları eski ameliyat bölgesinden çıktığı için çok hızla ve kolayca büyüyebilir. Kısa sürede çok büyük dev fıtıklara dönüşebilir. O nedenle tanı konduktan sonra ameliyat için beklemek doğru olmaz.

Kesi yeri fıtıklarında, fıtık delikleri birden fazla olabilir: Fransız peyniri gibi. Yama bütün bu fıtık deliklerini örtmelidir, aksi takdirde diğer delikler genişleyip yeniden fıtık haline döner. Bu nedenle kesi yeri fıtıklarında hastaya bilgisayarlı tomografi çektirip mevcut fıtık deliklerinin sayısını, ölçülerini ve bir birine olan mesafelerini saptayıp, yamayı ona göre seçmek gerekir.

Uygun boyutta yama kullanılmazsa, kısa süre sonra kesi yeri fıtığı nüks eder. Bu şekilde defalarca nüks etmiş hastalar başvrmaktadır. Bu sorunun birinci çözümü ameliyattan önce tomografi ile karın duvarını inceleyip uygun yamayı önceden temin edip hazırlamaktır.

Kesi yeri fıtıkları ile alakalı bir önemli hususta bunları mutlaka yama ile onarmak gerekir ve yamayı da adale katının arka kısmına ya karın içine (inlay onarım) veya periton ile adale arasına (sublay onarım) yapmak gerekir. Yama adalenin üstüne konursa, içerden gelen basınç nedeni ile valf gibi açılır ve nüks eder.

 

Açık yöntem ile onarım:

Daha önceki ameliyatta yapılan kesiye benzer bir kesi ile yapılan klasik ameliyat şeklidir. Açıklık çok büyük değilse ve gerdirmesiz kapatma yöntemi varsa, stnadart yamalr ile onarılabilir. Yamanın mutlaka adale arkasına yayılması gerekir. Türkiyede en sık nüks nedenlerinden birisi yamaların adale önüne konmasıdır. Bu hem yamaların dokular tarafından rededilmesine (ameliyat yerinden sürekli akıntı gelmesi) hem de yamanın valv gibi kalkıp fıtığın nüksüne neden olur.

Açık yöntemle onarıldıklarında, küçük çaplı kesi yeri fıtıklarında standart yamalar kullanılırken, büyük boyutlu fıtıklarda mutlaka kompozit yamaları kullanmak gerekir. Kompozit yama kullanılmadığında, ya karın duvarının karşı karşıya gelip kapanması için iyice gerdirmek veya da standart yamanın barsaklara değmesine göz yummak gerekir. Her iki durum da ciddi komplikasyonlara yol açar.

Uygun vakalarda doğru yapılan bir açık ameliyat hastanın sorunlarını bitirir. Açık ameliyat maliyeti düşüktür, buna karşılık hastanede yatış süresi daha uzundur.


rcse8803-252-03Kapalı yöntem ile onarım:

Kapalı yöntem ile onarımda, hastanın karnına açılan 3 küçük delikten ameliyat gerçekleştirilir. Kullanılan yama ve yamayı yerine tespit etmek için kullanılması gereken küçük titanyum vidalar nedeni ile ameliyat maliyeti yüksektir. Buna karşılık uygun hastalarda hasta içi son derece rahat ve güvenlidir. Hasta kısa zamanda ayağa kalkıp evine gider. İşine dönüş süres kısadır.

Kesi yeri fıtıkları bazen çok büyük boyutlara ulaşır, karnın simetrisini bozar, göbek tepesi bozulur veya yer değiştirir. Göbek cildi üstünde yara ve ülserler ortaya çıkabilir. Bu şekilde ileri evreye ulaşmış fıtıkların tedavisi daha da zordur. Kesi yeri fıtıklarını bu hale gelmeden önce onarmak gerekir.

Eğer karnın simetrisi bozulmuş, göbek tepesi yer değiştirmiş ise, laparoskopik ameliyat yapmamak gerekir. Ameliyat ile fıtık onarılır ancak hastanın karnındaki asimetri nedeni ile hasta mutsuz olur.

Bazı çok büyük kesi yeri fıtıklarında, fıtık onarımı sonrası, gevşemiş olan cilt ve ciltaltı yağlı dokular hastayı rahatsız edebilir. Bu gibi durumlarda ameliyatın bir plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı ile birlikte yapılması ve fazla cilt ile yağlı dokuların da alınması, hastaya daha kozmetik bir sonuç sağlar.

 

 

Kesi yeri fıtıkları açık yöntemle veya kapalı yöntemle onarılır. Kapalı yöntemle onarılan büyük/küçük tüm kesi yeri fıtıklarında kompozit yama kullanılır. Çünkü burada yama karın içine yerleştirilir: Intra peritoneal onlay mesh -IPOM. Bu yöntem ile karın duvarının tamamının içerden incelenmesi ve eğer varsa tüm zayıf noktaları örtecek boyutta bir yama ile yırtıkların hepsinin içerden kapanması şansı vardır. Buradaki tek sorun yamanın fiyatı nedeni ile ameliyat maliyetinin yükselmesidir.

Kesi yeri fıtıklarında nüks nedenlerinden birisi de maliyet unsuru nedeni ile yeterli standartta planlama yapılamamasıdır.


KESİ YERİ FITIĞI